Watch movie online Rings (2017)

Is het aan de overheid om mensen te beschermen tegen de risico’s van voorspellend onderzoek? De Gezondheidsraad en de artsenfederatie KNMG vinden van wel. Beide organisaties willen dat de overheid gaat waarschuwen voor bepaald preventief onderzoek. Aanleiding is de groeiende populariteit van ‘total body scans’.

Total body scan

Met een total body scan krijg je inzicht in je gezondheid. Het is een soort APK voor lichaam waarbij de gebruiker o.a. met MRI scans en cardio-onderzoek een inzicht krijgt in de gezondheid. Het gaat om zelfbeschikking. De kosten worden niet vergoed door verzekeraars en het initiatief ligt altijd bij de gebruiker. Volgens artsen zou de scan tot onnodige onrust leiden. De scan zou zelfs de solidariteit van de zorg ondermijnen…

Volgens de KNMG gaat het hier om ongericht medisch onderzoek dat in de praktijk veel te veel onrust zaait. Ook zouden hogere zorgkosten het resultaat zijn omdat men met de resultaten van de scan naar een arts gaat en deze onnodig tijd zou moeten steken in het bespreken en uitleggen van testresultaten. Consumenten zien preventieve health checks, zoals de total body scan, vaak als houvast om beter inzicht te krijgen in hun gezondheid. Het concept valt volledig in het straatje van patient empowerment Click Here. En ook de 2 argumenten die nu door de KNMG worden aangedragen, horen we vaker.

Resultaten zouden tot onrust leiden omdat de gebruiker zaken verkeerd interpreteert of er simpelweg gespannen van wordt. In sommige gevallen wordt daarna een arts bezocht die de gebruiker gerust moet stellen. Dit levert hogere zorgkosten op, aldus het KNMG. Hoewel harde cijfers ontbreken, kan ik me zeker voorstellen dat een arts soms moe wordt van iemand die met kerngezonde resultaten toch een bezoek aan de arts brengt. Uiteraard kost dit geld maar laten we wel wezen, je gaat hiermee niet naar een specialist maar naar een huisarts. En een huisarts is er in principe ook voor dit soort vragen. Juist de huisarts is het eerste aanspreekpunt voor iemand die vragen over zijn/haar gezondheid heeft. En al jaren is een deel van de ‘clientèle’ hypochonder. Men maakt zich nou eenmaal druk om de gezondheid.

Verkeerde diagnoses

Natuurlijk zal bij een deel van zelfgebruikers een verkeerde diagnose gesteld worden. Maar om tot een goed oordeel te komen, zal de KNMG ook de juist gestelde diagnoses moeten meewegen. Namelijk dat deel van de gebruikers die wel daadwerkelijk iets vinden en daarmee een aandoening sneller opsporen dan een arts. Dit zorgt voor lagere zorgkosten. Wat is de verhouding foute/juiste diagnoses? Dit zijn de getallen die inzicht verschaffen.

Zelfbeschikking in de zorg is niet te remmen. Het aantal apparaten dat inzicht verschaft (al dan niet betrouwbaar) groeit explosief. Uiteraard zijn er dan ook nog de apps op de smartphone. Artsen vrezen dit deels omdat de apparatuur niet altijd even betrouwbaar is en dus vragen oproept maar uiteindelijk is het doel om de arts minder te bezoeken en de zorgkosten beter in de hand te houden. Dit start toch echt bij zelfbeschikking. Gaandeweg zal er meer onderzoek gepubliceerd worden, wordt de apparatuur beter en raakt het meer ingeburgerd en zullen bijsluiters internet voor een betere informatievoorziening zorgen. We zijn pas net net onderweg. Concepten als een totale body scan zie ik al een  soort vooruitgang en kan je, mijns inziens,  maar beter in goede banen proberen te leiden dan je ertegen te verzetten…

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *