Personalized health

Op emerce.nl verscheen vandaag onderstaand artikel. Zorgaanbieders moeten rekening gaan houden met veranderd patiëntgedrag. De patiënt krijg de regie steeds meer in handen en ‘eist’ dat de zorg hierop wordt aangepast.

“Zorgaanbieders kunnen zich er beter maar vast op voorbereiden: patiënten die met behulp van nieuwe digitale mogelijkheden de regie nemen over hun eigen zorgproces. De zorg krijgt hierdoor een volstrekt andere dynamiek. Een enquête van Deloitte wees uit dat de helft van de zorginstellingen zichzelf niet wendbaar genoeg acht om hierop in te springen.” Dit beweert Hubert Friederich van Deloitte.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat zorg op maat mogelijk wordt. Personalized healthcare ligt binnen handbereik. Getuige de volgende 4 ontwikkelingen:

  1. Monitoring door middel van meetapparatuur en wearables. Het enige probleem is misschien nog dat artsen niet alle meetinstrumenten echt vertrouwen. Op termijn komt daar misschien wel een chip in het lichaam bij, die kan worden uitgelezen.
  2. Artificial intelligence op basis van data. Die supercomputer wordt in staat geacht beter een diagnose te stellen dan een dokter die niet de snel toenemende medische literatuur kan bijhouden. Zo’n computer zal de rol van de dokter niet overnemen, maar wel een vast onderdeel zijn van het diagnoseproces.
  3. Individual profiling. Een patiënt wordt nu nog vaak generiek behandeld. Maar de één reageert heel anders op een voorgeschreven therapie of medicatie dan de ander. Met een genetisch en sociaal profiel dat de burger zelf kan laten aanmaken wordt verdere differentiatie in de behandeling mogelijk.
  4. Zorgplatformen. Stel je voor hoe de zorg ‘ge-Uberd’ kan worden! Als mensen ongelimiteerd toegang hebben tot een platform met een overzicht van zorgaanbieders, hun prijzen en serviceconcepten, kunnen ze wereldwijd gaan kiezen. Dat biedt ook kansen voor kleinere, gespecialiseerde zorgverleners die zich nu kunnen aanbieden in de markt. Uiteraard zal de kwaliteitsstandaard gewaarborgd moeten worden.

De eerste reflex van een sector met een sterk gevestigde orde waar dit soort veranderingen zich aandient, is weerstand. Eén reden dat in de praktijk de patiënt nog niet echt in de regie is. Het zorgproces verloopt nog grotendeels op dezelfde manier als dertig jaar geleden. Maar dat kan niet lang zo blijven. Ondanks allerlei terechte ethische discussies zal de nieuwe generatie patiënten van de zorgleveranciers verlangen dat zij de digitale mogelijkheden integreren in hun klinische workflow. Je kunt niet die verouderde dynamiek in stand houden als zestig procent van de burgers het anders wil. Zorgverleners – maar in hun kielzog ook overheid en verzekeraars – doen er goed aan personalized health en de impact die dat heeft op hun businessmodel snel op de agenda te zetten.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

Door Redactie

Op patientempowerment.nl lees je alles over e-health, zorginnovaties, marktontwikkelingen en trends. Met een team van auteurs werken we aan zo compleet mogelijk platform over zelfregie in de zorg. Vragen of persberichten? Neem contact op via hallo@patientempowerment.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *