Een betere zorg door een betrokken patiënt

Overal om ons heen zien we steeds meer invloed van online zorgtoepassingen. Het aantal zorggebruikers dat zelf monitort neemt explosief toe. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de hartslag, het meten (en delen) van glucosewaarden of het simpelweg inlezen via medische websites.

Thuismonitoren

Niet alleen gebruikers omarmen zelfzorg, ook professionals spelen in op de groeiende trend van digitale zorg. Zo ontwikkelde de Hartstichting een Reanimatie App, namen huisartsen het initiatief voor thuisarts.nl en zetten laboratoria samen met startups in op digitale diagnostiek. De verschuiving naar de nuldelijn lijkt hiermee ook door artsen makkelijker omarmd te worden.

Deze digitalisering bereikt nu ook medicatie. Op dit moment worden er slimme medicijnen ontwikkeld. De pillen bevatten een sensor ter grootte van een zandkorrel. Wanneer de pil de maag bereikt, zal er een signaal worden verzonden naar een ontvanger. Deze ontvanger zal vervolgens naar een app een bericht sturen over het medicijngebruik. Dit kan vervolgens worden gedeeld met een arts. Vooralsnog lijkt het toekomstmuziek, maar de industrie speelt hiermee in op een groot nadeel aan digitale zelfzorg. Zelfzorg staat controle van een arts in de weg. Zelf meten is misschien tot daaraantoe, zelf behandelen wordt een ander verhaal. Met deze ‘ingestibles’ – zoals de slimme medicatie wordt genoemd – kan ook het medicijngebruik worden gemonitord. Op afstand uiteraard.

Online inzage

Voor zowel de zorgverlener als zorggebruiker is het noodzakelijk geworden om gebruik te maken van digitale zorgtoepassingen. Het lijkt de enige manier om kosten controleerbaar te houden. Ook gaan steeds meer (jonge) patiënten ervan uit dat hun aandoening op afstand te monitoren is. Het geeft immers het nodige gemak. Wel is het prettig om te weten welke gegevens worden opgeslagen, waarvoor en voor hoe lang.

Door NIVEL en Nictiz wordt jaarlijks de eHealth-monitor gepubliceerd met resultaten op het gebied van digitale toepassingen. Aan medische specialisten en patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen met digitale zorg. Zo blijkt uit de meest recente editie dat patiënten volgens de medische specialisten behoefte hebben aan online inzage van het medisch dossier. Artsen zien graag meer betrokkenheid van de patiënt. Een meerderheid vindt zelfs dat online inzage in het medisch dossier gewenst is.

Feedback

Uit de eerder genoemde eHealth-monitor blijkt dat zorggebruikers positief zijn wat betreft de online inzage van medische gegevens. Ze stellen dat online inzage meer controle geeft over de gegevens in het medische dossier, een overzichtelijkere zorg biedt (en leidt tot) meer informatie over de eigen gezondheid en behandeling. Patiënten die gebruik hebben gemaakt van online inzage vinden dit makkelijk en belangrijk. Daarnaast zeggen ze dat het meer inzicht geeft en ook leidt tot meer betrokkenheid in het behandeltraject.

Betrokkenheid

Kortom, we kunnen niet meer om de digitale ontwikkelingen heen en dit willen we eigenlijk ook niet. Het is een noodzaak die gewenst is. Door hiervoor open te staan kunnen we de zorg verbeteren en dit leidt tot meer tevredenheid bij zowel patiënten als artsen. Het aantal digitale zorgtoepassingen is niet bij te houden, maar het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om een veilige digitale zorg te bieden, die omarmt wordt door de patiënt. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid, bewustwording en kennis. Want wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het meest.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

Door Sebas Eikholt

Sebas Eikholt werkt als freelance schrijver en redacteur bij patientempowerment.nl. Thema’s waar hij over schrijft zijn ehealth, diagnostiek en behandeling op afstand, de patiëntgerichte aanpak in de gezondheidszorg, privacykwesties en de ontwikkelingen op het gebied van het maatschappelijk (zorg) draagvlak. Hij schrijft ook voor platformen als Skipr, Smarthealth, Zorgwelzijn en Zorgvisie. Neem contact op met Sebas via sebas@patientempowerment.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *