Eigen risico werkt zorgmijdend

Je kon er op wachten: afzien van zorg omdat de kosten uit het eigen risico betaald moeten worden. Uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF blijkt dat 14 procent van de patiënten te hebben afgezien van vervolgbehandelingen vanwege de kosten. Verzekeraars maken kosten tegenwoordig aardig inzichtelijk maar nog steeds geeft de helft van de ruim 9000 respondenten aan de rekening niet te begrijpen.

Een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk. Zeker nu blijkt dat het vooral gehandicapten en mensen met een psychische aandoening zijn. Het gaat niet om alleen om behandelingen maar ook om laboratoriumonderzoek en recepten voor de apotheek. Volgens de NCPF is dit het bewijst dat eigen risico zorgmijding in de hand werk. Iets wat door verschillende patiëntenorganisaties al langer werd beweerd maar door verzekeraars tegen wordt gesproken.

Een ander veelgehoord probleem is dat de zorgkosten weinig transparant zijn. En hoewel minister Schippers aanstuurt op openheid komt hier in de praktijk niet veel van terecht.  Want ondanks dat mensen willen weten hoeveel zorg kost (86 procent) en ook inzicht hebben in hun rekeningen (91 procent), snappen ze er nauwelijks iets van (42 procent). Zo klagen ze over medische termen en zeggen de informatie niet aan genoten behandelingen te kunnen koppelen.

Patient empowerment

Het onderzoek onderstreept naar mijn mening de noodzaak voor patient empowerment. Als onduidelijke prijzen de patiënt weg houden bij zorg, is er iets aan de hand. Artsen zouden op voorhand precies moeten kunnen zeggen wat een behandeling gaat kosten. Op die manier zou je zelf kunnen gaan vergelijken tussen ziekenhuizen, praktijken en zelfs private instellingen. Ook zouden bepaalde groepen chronisch zieken baat hebben bij het thuis (vroegtijdig) testen. Zo’n preventieve test voorkomt dure behandelingen. Minister Schippers heeft zich altijd positief uitgelaten over zelfzorg maar zou het op dit moment beter kunnen inzetten. In het onderzoek van NCPF worden diabetici aangehaald als kwetsbare groep die nu zorg lijkt te mijden. Juist voor deze groep zijn er heel veel zelfzorg producten op de markt.

Op termijn zal de discussie alleen maar heviger worden. De oppositie slijpt de messen al om Schippers in het nauw te brengen. Het is on-Nederlands om mensen zorg te onthouden. Toch zijn de kosten niet meer te dragen. De oplossing zit hem in slimme technologie die zelfzorg makkelijker en betrouwbaarder maakt waarmee er weinig tot geen ruimte tot interpretatie (schijnveiligheid) is.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

Door Redactie

Op patientempowerment.nl lees je alles over e-health, zorginnovaties, marktontwikkelingen en trends. Met een team van auteurs werken we aan zo compleet mogelijk platform over zelfregie in de zorg. Vragen of persberichten? Neem contact op via hallo@patientempowerment.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *