Wat zijn smart hospitals en hoe worden ze gebruikt?

Alles is slim tegenwoordig. Van smart watches en smartphones tot Smart TV’s. Het digitale apparaat is niet alleen verbonden met het internet, het begint ook zelf na te denken. En dat biedt grote voordelen. Ook voor het aanbod van de gezondheidszorg in Nederland.

Wat is een smart hospital?

Een smart hospital kan gedefinieerd worden als een ziekenhuis dat gebruikmaakt van een digitale infrastructuur, die een zekere vorm van intelligentie bevat, zodat alle interne en externe zorgprocessen continu kunnen worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Dit wordt bewerkstelligd door de inzet van machine learning en deep learning processen, waarbij apparaten op basis van data en patronen zichzelf verbeteren en dus ook de omgeving waar het wordt ingezet.

Factoren die een belangrijke rol spelen binnen een smart hospital zijn de manieren waarop digitale informatie veilig kan worden uitgewisseld, wie het eigendomsrecht heeft van de data, wie toegang heeft tot de digitale omgeving, welke ethische protocollen worden gehanteerd en welke ruimte tot innovatie en verbetering wordt geboden. Op de lange termijn zal dit leiden tot een gezond en efficiënt financieel beleid, een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving voor patiënten en personeel en een omgeving die zorgvuldig kan omgaan met digitale patiëntendata.

Meer dan eHealth

Smart hospitals gaan verder dan alleen de integratie van digitale zorgtoepassingen. Er wordt namelijk ook gebruikgemaakt van robotica en domotica toepassingen om de eigen organisatie te automatiseren. Bijvoorbeeld door middel van automatische toepassingen binnen het sanitair, energieverbruik, beveiliging, klimaatregeling en de communicatie tussen het zorgpersoneel. Maar dat maakt een ziekenhuis nog niet ‘smart’. Door het digitaliseren van de organisatie worden grote hoeveelheden aan data vergaard. Uiteindelijk is het doel om computers, op basis van deze data, zelf beslissingen te laten nemen en modellen te ontwikkelen die voorspellend vermogen hebben. Hoe kan het energieverbruik worden teruggedrongen? Waarom is deze wachtruimte voller dan de andere wachtruimte? Hoe beperken we de operationele uitgaven? Uiteindelijk zal er steeds efficiënter worden gewerkt, omdat het de big data is die antwoord geeft op deze vragen.

Praktijkvoorbeeld

Samsung is één van de koplopers op het gebied van smart hospital toepassingen. Ze focussen zich op drie pijlers: ziekenhuiszorg, thuiszorg en virtuele zorg. Binnen de ziekenhuiszorg zijn speciale tablets en apps ontwikkeld voor patiënten en personeel. Het Amerikaanse Mount Sinai Hospital in New York maakt gebruik van dergelijke oplossingen. Patiënten krijgen bij hun bezoek een tablet en hebben via een speciale app toegang tot hun realtime gegevens, labresultaten, doelstellingen, afspraken en medicatie. Ook biedt het de mogelijkheid om de arts via de app te bereiken, kan de televisie worden bediend en worden educatieve programma’s voorgeschoteld. Bovendien kan er ook met familie, vrienden en andere patiënten worden gecommuniceerd. Overigens wordt er gebruikgemaakt van strenge protocollen als het gaat om toegang tot gevoelige informatie. Patiënten kunnen op elk moment feedback geven over hun ervaringen met de app en de tablet. Volgens het ziekenhuis worden de patiënten nu veel beter geïnformeerd, hebben ze een betere ziekenhuiservaring en leven ze gezonder bij thuiskomst.

Digitalisering is vereist

Door de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat smart hospitals noodzakelijk zijn. Met eHealth toepassingen kunnen patiënten steeds beter worden geholpen op het gebied van de diagnose en behandeling, zowel thuis als in het ziekenhuis. Digitale apparaten nemen simpelweg een gedeelte van het werk van artsen over en bieden veel gebruiksgemak. Ziekenhuizen zelf kunnen met behulp van slimme toepassingen nog efficiënter werken. Daarmee lossen ze niet alleen veel problemen van vandaag op, maar zijn ze ook goed voorbereid op de verder digitaliserende toekomst.

Door Sebas Eikholt

Sebas Eikholt werkt als freelance schrijver en redacteur bij patientempowerment.nl. Thema’s waar hij over schrijft zijn ehealth, diagnostiek en behandeling op afstand, de patiëntgerichte aanpak in de gezondheidszorg, privacykwesties en de ontwikkelingen op het gebied van het maatschappelijk (zorg) draagvlak. Hij schrijft ook voor platformen als Skipr, Smarthealth, Zorgwelzijn en Zorgvisie. Neem contact op met Sebas via sebas@patientempowerment.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *